کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

دسته‌بندی: آموزشگاه

آموزشگاه

شفا ، آزادی-2

(مخصوص ایمانداران به مسیح) خداوند برای هریک از شما فرزندانش رویا و هدفی دارد که میخواهد در زندگی شما انجام دهد . موانع و نبردها

ادامه مطلب »
آموزشگاه

حریم ها و مرزها

همه ما در زندگی نیاز به حریم و مرز داریم که هیچ کسی نباید از آن مرزها عبور کند ، و همچنین به کودکان خود

ادامه مطلب »
آموزشگاه

شفا ، آزادی

(مخصوص ایمانداران به مسیح) خداوند برای هریک از شما فرزندانش رویا و هدفی دارد که میخواهد در زندگی شما انجام دهد . موانع و نبردها

ادامه مطلب »
آموزشگاه

مسیحیت چیست؟

این دوره برای عموم حق جویان (مسیحی و غیر مسیحی ) است ، تا بداند که :۱- خدا کیست و‌در طول تاریخ چه کرده است

ادامه مطلب »
آموزشگاه

ازدواج موفق مسیحی

اهمیت ازدواج برای خداوند آنقدر زیاد هست که خود خداوند اولین ازدواج را در باغ عدن بین آدم و حوا انجام داد و سرپرستی آنرا

ادامه مطلب »
آموزشگاه

جنگ روحانی

 ( پیشنیاز دارد ؛ شفاآزادی )   به دست آوردن پیروزی و رسیدن به یک زندگی سالم و‌موفق احتیاج است که موانع درون و جنگ بیرون

ادامه مطلب »
آموزشگاه

شاگردی ( شاگرد مسیح )

(پیشنیاز دارد : مسیحیت چیست ) شاگرد مسیح با شاگردان دیگر فرق دارد ، در جاهای دیگر شاگرد درس میخواند ، امتحان میدهد، مدرک میگیرد

ادامه مطلب »
آموزشگاه

زندگی هدفمند

این دوره به صورت کلاسی برگزار نمیشود ، و به صورت ویدیو هست که این دوره برگرفته از کتاب زندگی هدفمند نوشته ی ریک وارن

ادامه مطلب »