کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

ازدواج مسیحی -ویژه مجردین

ازدواج در نظر خداوند امری است مقدس، که همه ی ما باید اصول و روشهای درست کتاب مقدسی آن را بلد باشیم ،  و این دوره به شما در این راستا کمک خواهد کرد

معلم دوره :

برادر امیر و خواهر شیرین

کلاس ازدواج مسیحی

تاریخ برگزاری کلاس:
روزهای جمعه ماه جولای

از ساعت 20:00 به وقت اروپا 21:30 ایران

21:00 ترکیه

مطالب مرتبط

شفا ، آزادی-2

(مخصوص ایمانداران به مسیح) خداوند برای هریک از شما فرزندانش رویا و هدفی دارد که میخواهد در زندگی شما انجام دهد . موانع و نبردها

حریم ها و مرزها

همه ما در زندگی نیاز به حریم و مرز داریم که هیچ کسی نباید از آن مرزها عبور کند ، و همچنین به کودکان خود

شفا ، آزادی

(مخصوص ایمانداران به مسیح) خداوند برای هریک از شما فرزندانش رویا و هدفی دارد که میخواهد در زندگی شما انجام دهد . موانع و نبردها

مسیحیت چیست؟

این دوره برای عموم حق جویان (مسیحی و غیر مسیحی ) است ، تا بداند که :۱- خدا کیست و‌در طول تاریخ چه کرده است