کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

مسیحیت چیست؟

این دوره برای عموم حق جویان (مسیحی و غیر مسیحی ) است ، تا بداند که :
۱- خدا کیست و‌در طول تاریخ چه کرده است .
۲- بداند عیسی مسیح کیست و برای ما چه کرده است
۳- بداند نجات چیست و آنرا دریافت کند .
۴- اطلاعات اولیه راجع به کلام خدا بدست آورد .
۵- قوانین خدا را بشناسد و زندگی مسیحی را تجربه کند .
۶- ارتباط شخصی با خدا برقرار نماید .

معلم دوره :

ساناز جواهرکلام

تاریخ شروع دوره جدید:

ششم فوریه 2024

روز و زمان برگزاری کلاس :

سه شنبه ها
ساعت 19:00 اروپا
21:00 ترکیه
21:30 ایران

مطالب مرتبط

شفا ، آزادی-2

(مخصوص ایمانداران به مسیح) خداوند برای هریک از شما فرزندانش رویا و هدفی دارد که میخواهد در زندگی شما انجام دهد . موانع و نبردها

حریم ها و مرزها

همه ما در زندگی نیاز به حریم و مرز داریم که هیچ کسی نباید از آن مرزها عبور کند ، و همچنین به کودکان خود

شفا ، آزادی

(مخصوص ایمانداران به مسیح) خداوند برای هریک از شما فرزندانش رویا و هدفی دارد که میخواهد در زندگی شما انجام دهد . موانع و نبردها

مسیحیت چیست؟

این دوره برای عموم حق جویان (مسیحی و غیر مسیحی ) است ، تا بداند که :۱- خدا کیست و‌در طول تاریخ چه کرده است

ازدواج موفق مسیحی

اهمیت ازدواج برای خداوند آنقدر زیاد هست که خود خداوند اولین ازدواج را در باغ عدن بین آدم و حوا انجام داد و سرپرستی آنرا