کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

شفا ، آزادی-2

(مخصوص ایمانداران به مسیح)

خداوند برای هریک از شما فرزندانش رویا و هدفی دارد که میخواهد در زندگی شما انجام دهد . موانع و نبردها و‌جنگهایی وجود دارد که نمیگذارد ما با شادی و آرامش و روابط سالم با دیگران زندگی پیروزمندانه داشته باشیم ، نمی گذارد که به اهدافی که خدا برای زندگی ما و برای کلیسای خود و‌نجات مردم دارد دست پیدا کنیم . برای رهایی از این موانع و شفای درون ، اثرات دوران بچگی نوجوانی ، ازدواج ، فرهنگ و مذهب و غیره ، دوره ی شفا آزادی به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید به سمت زندگی پیروزمندانه در مسیح حرکت کنید .

معلم دوره :

reza-pooti

شبان رضا پوطی

roshanak-khatami

روشنک پوطی

تاریخ شروع دوره جدید :

29 فوریه 2024

روز و زمان برگزاری کلاس :

پنجشنبه ها
ساعت :19:00 اروپا
21:00 ترکیه
21:30 ایران

مطالب مرتبط

شفا ، آزادی-2

(مخصوص ایمانداران به مسیح) خداوند برای هریک از شما فرزندانش رویا و هدفی دارد که میخواهد در زندگی شما انجام دهد . موانع و نبردها

حریم ها و مرزها

همه ما در زندگی نیاز به حریم و مرز داریم که هیچ کسی نباید از آن مرزها عبور کند ، و همچنین به کودکان خود

شفا ، آزادی

(مخصوص ایمانداران به مسیح) خداوند برای هریک از شما فرزندانش رویا و هدفی دارد که میخواهد در زندگی شما انجام دهد . موانع و نبردها

مسیحیت چیست؟

این دوره برای عموم حق جویان (مسیحی و غیر مسیحی ) است ، تا بداند که :۱- خدا کیست و‌در طول تاریخ چه کرده است