کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

شاگردی ( شاگرد مسیح )

(پیشنیاز دارد : مسیحیت چیست )

شاگرد مسیح با شاگردان دیگر فرق دارد ، در جاهای دیگر شاگرد درس میخواند ، امتحان میدهد، مدرک میگیرد . او ارتباط خاصی با استادش ندارد و با او زندگی نمیکند .
اما شاگرد مسیح همه چیز را رها کرده و به دنبال استاد میرود ، با او ارتباط دارد و با او و در او زندگی میکند .
در این دوره یاد میگیریم که اهداف شاگرد چیست ، اهداف شامل یادگیری :
۱- اصول زندگی پیرزومند در مسیح
۲- وصل شدن به خدا و داشتن مشارکت روزانه با او
۳- ارزشها ، ارجحیت و اهداف زندگی او مطابق اراده ی خداوند
۴- وصل شدن به کلیسا یعنی بدن مسیح

معلم دوره :

علیرضا پوطی

تاریخ شروع دوره جدید:

دهم اکتبر 2023

روز و زمان برگزاری کلاس :

سه شنبه ها
ساعت 19:00 اروپا
20:00 ترکیه
21:30 ایران

مطالب مرتبط

شفا ، آزادی-2

(مخصوص ایمانداران به مسیح) خداوند برای هریک از شما فرزندانش رویا و هدفی دارد که میخواهد در زندگی شما انجام دهد . موانع و نبردها

حریم ها و مرزها

همه ما در زندگی نیاز به حریم و مرز داریم که هیچ کسی نباید از آن مرزها عبور کند ، و همچنین به کودکان خود

شفا ، آزادی

(مخصوص ایمانداران به مسیح) خداوند برای هریک از شما فرزندانش رویا و هدفی دارد که میخواهد در زندگی شما انجام دهد . موانع و نبردها

مسیحیت چیست؟

این دوره برای عموم حق جویان (مسیحی و غیر مسیحی ) است ، تا بداند که :۱- خدا کیست و‌در طول تاریخ چه کرده است

ازدواج موفق مسیحی

اهمیت ازدواج برای خداوند آنقدر زیاد هست که خود خداوند اولین ازدواج را در باغ عدن بین آدم و حوا انجام داد و سرپرستی آنرا