کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

آموزشگاه کلیسای ایرانیان مرکز اروپا

2024 May 28

آموزشگاه کلیسای ایرانیان مرکز اروپا ، با دید و رویای تعلیم و تربیت شاگردان و خادمین مسیح آغاز به خدمت نموده و در این راستا، اساتید و معلمین مجرب مسیحی باما هم خدمت هستند.
شرکت در همهٔ دوره ها برای تمامی ایمانداران از هرنقطهٔ جهان و تمامی کلیساهای مسیح آزاد خواهد بود.
همچنین هر شخص به اختیار خود می تواند در صورت تمایل، در پایان هر دوره درخواست شرکت در امتحان دهد و مدرک (دیپلم) معتبر ثبت شده ی پایان دوره را دریافت نماید .

سرپرست آموزشگاه کلیسای ایرانیان مرکز اروپا:

شبان بابک زینالی

ناظر :
کشیش کامیل نوایی