کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

پرستش ، موعظه و مشارکت – برادر : کامران اصلانپور