کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

جلسه مشترک کلیسای اینترنتی ترنم و کلام محبت