کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

کلیسای آنلاین

2024 May 28

کلیسای آنلاین بیشتر با هدف برگزاری جلسه ی کلیسایی برای عزیزانی که امکان رفتن به کلیسای حضوری ندارند و همچنین برای امکان جمع شدن ایمانداران در کنار هم از هر جای کره ی زمین است ، که این جلسات ما روزهای سه شنبه ی دوم و چهارم هر ماه میلادی برگزار میشود که از واعظین برجسته در تمام جامعه ی مسیحیت ایرانی و از تمامی کشورها بهره و برکت میبریم . پس از شما هم دعوت میشود در این جلسات پر برکت با ما همراه شوید تا روح اتحاد و یکدلی در خانواده ی مسیح را باهمدیگر و‌در‌کنار هم رقم بزنیم .
وعده ی دیدار ما سه شنبه های دوم و چهارم ماه میلادی در‌کلیسای آنلاین ایرانیان ترنم .
جهت شرکت در جلسه و اطلاعت مربوط به آن از راههایی که در همین صفحه درج شده میتوانید استفاده کنید .

آخرین رویداد پیش رو