کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

موعظه ها

2024 April 18

موعظه مورخ ۰۲ سپتامبر ۲۰۲۳

لیست موعظه ها

برای دستیابی به لیست موعظه ها بر اساس تاریخ روی دکمه های زیر بفشارید