کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

موعظه ها 2023

2024 July 23

موعظه مورخ ۰۲ سپتامبر ۲۰۲۳

لیست موعظه های 2023