کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

سرود های پرستشی – صوتی

2024 July 23

تو به یادم هستی - نیلوفر و وحید و هستی

پادشاه خداوند هر زانویی نزدت خم گردد - فراز و نیلوفر

شادی کنید ای فرزندان - نیلوفر و وحید

یهوه خدایم - آراماییس

خداوندم ای منجی ام - ژیلبرت هوس‍پیان

پیوندتان مبارک . عزیزان خداوند

عیسی باز آید / آراماییس

عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خداوند

امروز روز شادی و سرور است

محبوب جانم عیسی / آراماییس

دستهایم را بر می افرازم - ژیلبرت

عیسی منجی من ، شبان نیکوی من

مسیحا - آراماییس

سکوتم را تو می خوانی - آراماییس و آرمینه

بی تو ای عیسی - آراماییس

من مژده دارم - آراماییس

عیسی آمد - آراماییس

آوای فرشتگان - آراماییس

گل افشانی کنیم - آراماییس

ستایش حرمت، جلال و قوت - ژیلبرت هوسپیان

جشن عظیمیست

چنانکه آهو - ژیلبرت هوسپیان

آرامی دلهایی

تولد یافت نور جهان

عمیقتر کمی عمیقتر - وحید نوروزی و نیلوفر

اندر این جهان مملو از گناه - وحید نوروزی

ای منجی ام - وحید نوروزی

عظیم و حیرت زاست - وحید نوروزی

دعای نجات - نیلوفر

آبی روان ساز در بیابان قلبم - وحید نوروزی

دوستت دارم عیسی - ژیلبرت هوسپیان

اکنون آمده ایم به حضورت عیسی - پارسا

اکنون آمده ایم به حضورت عیسی - ژیلبرت هوسپیان

بره ی خدا لایق حمد است - نیلوفر و فراز

بازایستیم و دانیم او خداست - نیلوفر

به دنیا بگوییم از آن عشق الهی

به حضورت آمده ام

به جای غمها - وحید نوروزی و نیلوفر

به محبت خداوند می نگرم روی صلیب - وحید نوروزی

تو خدایم تو منجی ام - ژیلبرت هوسپیان

به قصرهای او داخل شو - شهاب مهاجرانی

به روی زانوانم در حضورت - فراز دولتخواه

بشنو دعای قومت - نیلوفر

بیایید با هم یکنفس یکصدا

بگذار در بر گیرد وجودت - نیلوفر

بگذار قلبم معبد روح تو باشد - نیلوفر

چه مهیب است کارهای تو - وحید نوروزی

چه عظیم و عجیب است کارهای تو - الین سرکیسیان

چه شیرین است - ژیلبرت هوسپیان

چنانکه آهو - ژیلبرت هوسپیان

چون بنگرم بر صلیبت - سوگل نوایی

چون درخت فروردین

چون عیسی شاه جلال

چون روحش در من کار کند - ژیلبرت هوسپیان

چون روح تو از اعلی - وحید نوروزی و نیلوفر

چون ریزد باران روح تو - نیلوفر و وحید نوروزی

در انتظار روی تو - وحید نوروزی و نیلوفر

در حضورت در آتش روحت - وحید نوروزی و نیلوفر

در خون عیسی این قدرت است - یونا ثابت

در مصیبتها و در سختی - وحید نوروزی و نیلوفر

در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه - نیلوفر

چون بر چهره ات می نگرم - نیلوفر

در پی قدمهای تو - وحید نوروزی

در توست زندگی ام - نیلوفر و وحید نوروزی

دستانم را نزدت برافرازم - وحید نوروزی

دستها برافراز هللویاه خوان

دستها را برافرازیم

دولوروسا - نیلوفر

دوستت دارم عیسی - وحید نوروزی

دشمنانم چه بسیار هستند - شروین

اعلام کنم خداوند زنده است - نیلوفر

پرچمهای پیروزی افرازیم در نامش - وحید نوروزی

عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خداوند

ای که تو از بهر دعا - نیلوفر و دانیال و داریوش گلباغی

به قدسهای تو داخل شده ام - ملودی

ای معبود مت - فراز دولتخواه و نیلوفر

ای محبوبم چه زیبا هستی - نیلوفر

ای مقدسین - ژیلبرت هوسپیان

ای روح القدس - ژیلبرت هوسپیان

شادیم در خداوند

با هم گرد آییم همه ایمانداران - ژیلبرت هوسپیان

با لمسش آزادم - نیلوفر

با شادی نامش سراییم و پیروزی هست - نیلوفر و وحید نوروزی

با بربط و طبل سرود خوانیم - دریا

با مهرت سویم آمدی - وحید نوروزی و نیلوفر

با شادی و حمد و پرستش به پیش رویم

شاد باشید عالمیان - وارتان

برافرازم هللویاه - ملودی و نیلوفر و روزبه نجارنژاد