کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

سرود های پرستشی – صوتی – سری دوم

2024 April 13

عاشقم من - عیسی مسیح رو دارم

دستها برافراز هاله لوجاه خان

دشمنانم چه بسیار هستند

اعلام کنم خداوندم زنده است و چون زنده ست - نیلوفر

ای که تو از بهار دعا - نیلوفر و داریوش

ای معبود من - فراز و نیلوفر

ای محبوبم چه زیبا هستی - نیلوفر و وحید

ای روح القدوس - گیلبرت و ملودی

ای روح القدوس جاری شو

ای تو پیدا و همه پنهان من

قوت و جلال - داریوش ماریا

گل افشانی کنید - برادر آرامیاس

هالِلو دست بر افرازیم - نیلوفر و وحید و ملودی

همچون باران بهاری - نیلوفر، وحید، روزبه

حاضر است، خداوند میخواهد لمست کند

ایمان داری که خدایی هست بسای اقرار کن - نیلوفر و وحید و روزبه

این قلمروی جلال توست - ملودی

این را دانم که هستی هر دم به یادم - وحید و نیلوفر

این روزها روزهای ایلیاست - نیلوفر

این تاج از آن توست - نیلوفر

این زمان ملاقات با توست - ملودی یغنظر

این است فریاد شیر ثبت یاهود - وحید، نیلوفر و ملودی و روزبه

عیسی تو را میپرستم - دریا

جلال بر نامت تو قدوس و پاکی

جلال بر نامت ای صیاد دلهای پریشاه - فراز و نیلوفر

جان من تشنه ی روح توست

جان من تشنه ی روح توست - وحید نوروزی

کار او تبدیل است - کشیش ورتان باباخانی

کسی نیست بجز تو در آسمان - نیلوفر

خدا نیکوست - خدای متعال

خداوند پناه و قوت ماست - نیلوفر و اوجنی

خداوند شادی رو دوست داره

خدای عشق و بی همتا و پاک - وحید نوروزی

خدای ما تشنه توییم - ملودی و نیلوفر

خوش به حال آن کسان که - گیلبرت و سارا فرد

کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد - نیلوفر

آبی روان ساز در بیابان قلبم - وحید نوروزی

عجیب است چه عجیب است - گیلبرت هُوِسپیان

اکنون آماده ایم - پارسا

اکنون آماده ایم به حضورت عیسی

عمیق تر کمی عمیقتر - وحید ، نیلوفر، فراز ، روزبه ، شهاب و ملودی

بهارا چه زیباست - آرامیس

از آسمان بریز - گیلبرت و ملودی

عظیم و حیرت است - وحید نوروزی

با هم گردهم آییم همه ایمانداران - ژیلبرت

با شادی - نیلوفر و وحید

با شادی نامش را سراییم - وحید و نیلوفر

با بربط و طبل شادیم در خداوند

با شادی و حمد و پرستش به پیش رویم

شاد باشید عالمیان - برادر وارتان

بر افرازم حاله لوجا - ملودی ، نیلوفر و وحید

برای خدا - نیلوفر و فراز

بگذار در برگیرد وجودت با روح القدوس و نوراش - نیلوفر

بگذار قلبم معبد روح تو باشد - نیلوفر

چه عظیم و عجیب است کارهای تو

چون روحش در من کار کند - ژیلبرت

چون ریزد باران روح تو - وحید و نیلوفر

در انتظار روی تو - وحید و نیلوفر

در حضورت در آتش روحت - وحید و نیلوفر

در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه - نیلوفر و وحید

در توست زندگیم در توست امید من - نیلوفر

در قصرهای او داخل شو - شهاب ، ملودی ، روزبه ، وحید و نیلوفر

دستانم را نزدت بر افرازم - وحید نوروزی