کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

درباره ما

2024 July 23

ما عضوی از خانواده بزرگ کلیسای ایرانیان سانیول و به عنوان کلیسای ایرانیان مرکز اروپا تحت رهبری و شبانی برادر بابک و خواهر فیروزه زینالی و نظارت مستقیم کشیش کامیل و کشیش نادره نوایی هستیم ، کلیسای ایرانیان ترنم در کشور هلند و در شهر Utrecht واقع شده است .

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۲۶ (و اگر یک عضو دردمند گردد، سایر اعضا با آن همدرد باشند و اگر عضوی عزت یابد، باقی اعضا با او به خوشی آیند.)

و همچنین شفا و آزادی و جنگ روحانی بر طبق لوقا باب 4 آیه 18
آیه خدمتی و رویای کلیسای ماست .

جلسات حضوری ما 

یکشنبه ها ی یک هفته در میان هر ماه میلادی ساعت 17:30 به وقت اروپای مرکزی در‌محل کلیسا 

به آدرس Bollenhofsestraat 138  شهر اوترخت برگزار میگردد .

                              همچنین کلیسای خانگی ما چهارشنبه های آخر ماه در آدرس Bollenhofsestraat 140  از ساعت 18:30 الی 20:00 برگزار می گردد 

لطفا جهت شرکت در جلسات حضوری حداقل پانزده دقیقه قبل از شروع جلسه در محل کلیسا حاضر شوید .

برادر بابک و خواهر فیروزه زینالی

شبانان کلیسا

کشیش کامیل و کشیش نادره نوایی

ناظران کلیسا