کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

حمایت مالی

2024 April 18

شما میتوانید کمکهای نقدی و یا ده یکهای خود را از طریق شماره حساب زیر برای ما ارسال فرمایید ، اگر برای قسمت و یا خدمت خاصی مبلغی واریز میکنید لطفا در توضیحات بنویسید که برای چه قسمتی هست .