کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

جلسه ی پرستش و موعظه ماه می‌ و ژوئن

2024 April 13