کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

خرید آنلاین کتاب

2023 November 30

کتاب مقدس تصویری عهد جدید

€ 7.00

29داستان برگزیده کتاب مقدس

€ 5.00

بیشتر بیاموزیم در باره‌ی خدا

€ 2.00

بیشتر بیاموزیم در باره‌ی دعا

€ 2.00

بیشتر بیاموزیم در بارۀ کتاب‌مقدس

€ 2.00

داستان زندگی عیسی مسیح

€ 5.00

در ابتدا

€ 2.00

عیسی مسیح(کتاب کودکان)

€ 4.00

قهرمانان کتاب مقدس

€ 4.00

کتاب مقدس مصور

€ 6.00

نوجوانان چه می جویند

€ 6.00

الف

€ 6.00

با هم ازدواج خود را بنا کنید

€ 7.00

برانگیخته با ابدیت

€ 8.00

بیش از یک نجار

€ 3.00

پاداش احترام

€ 8.00

پاسخ به مسائل مهم زندگی

€ 7.00

پدر - داستان عاشقانه‌ای ناگفته

€ 6.00

تثلیث

€ 4.00

تثلیث (کشیش ابنوس)

€ 9.00

تشویق کننده شخصی شما

€ 5.00

تمرین زندگی در حضور خدا

€ 7.00

توبه زندگی اکنده از شادی

€ 6.00

چکونه از روح‌القدس پر شویم

€ 6.00

چهار انجیل و ماموریت بزرگ

€ 5.00

حقیقت ژرف

€ 7.00

خدمت مؤعظه و تعلیم

€ 7.00

خوب یا خدا

€ 8.00

داستان ازدواج

€ 8.00

در جستجوی ماشیح

€ 7.00

دعا و پرستش

€ 7.00

دعای خداوند

€ 10.00

رشد و بلوغ روحانی

€ 7.00

روح‌القدس، یاور، معلم راهنمای ما

€ 7.00

روش تفسیر و مطالعه کتاب مقدس

€ 7.00

زندگی و ایمان مسیحی

€ 8.00

شخصیت روحانی

€ 10.00

شناخت خدا

€ 6.00

عطایای روحانی

€ 7.00

عهد عتیق سخن میگوید

€ 14.00

قدرت عظیم دعا

€ 10.00

کتاب مقدس به زبان فارسی و English

€ 15.00

کتاب مقدس کاربردی تفسیری جلد ابی پاگتی

€ 10.00

55

کتاب مقدس کاربردی تفسیری جلد ابی A4

€ 10.00

کتاب مقدس کاربردی تفسیری جلد سبز

€ 10.00

کتاب مقدس هزاره نو جلد ابی رنگ

€ 15.00

کتاب مقدس هزاره نو جلد چرمی

€ 22.00

کتاب مقدس قدیم جلد پاکتی

€ 10.00

کتاب مقدس ترجمه قدیم جلدچرمی

€ 25.00

کتاب مقدس عهد جدید ترجمه یونانی

€ 10.00

کتاب مقدس مژده

€ 6.00

کتاب‌مقدس در ۱۰۰ دقیقه

€ 2.00

گرفتارتر از انیم که دعا نکنیم

€ 8.00

مدیریت در امور کلیسایی

€ 10.00

مسله رنج

€ 9.00

مسیحی مسئول

€ 7.00

مسیحی و شریعت

€ 7.00

مسیحیت چیست

€ 3.00

منشا ادیان نسل زن ۱

€ 8.00

منظومه داستان خدا و انسان

€ 8.00

هدف افرینش چیست نسل زن سری دوم

€ 5.00

وقتی طنابتان پاره میشود

€ 8.00

پیروزی بر تاریکی

€ 10.00