کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

شفا ، آزادی

(مخصوص ایمانداران به مسیح)

خداوند برای هریک از شما فرزندانش رویا و هدفی دارد که میخواهد در زندگی شما انجام دهد . موانع و نبردها و‌جنگهایی وجود دارد که نمیگذارد ما با شادی و آرامش و روابط سالم با دیگران زندگی پیروزمندانه داشته باشیم ، نمی گذارد که به اهدافی که خدا برای زندگی ما و برای کلیسای خود و‌نجات مردم دارد دست پیدا کنیم . برای رهایی از این موانع و شفای درون ، اثرات دوران بچگی نوجوانی ، ازدواج ، فرهنگ و مذهب و غیره ، دوره ی شفا آزادی به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید به سمت زندگی پیروزمندانه در مسیح حرکت کنید .

معلم دوره :

شبان رضاپوطی

روشنک پوطی

تاریخ شروع دوره جدید :

نهم اکتبر 2023

روز و زمان برگزاری کلاس :

دوشنبه ها
ساعت :19:30 اروپا
20:30 ترکیه
21:00 ایران

مطالب مرتبط

حریم ها و مرزها

همه ما در زندگی نیاز به حریم و مرز داریم که هیچ کسی نباید از آن مرزها عبور کند ، و همچنین به کودکان خود

شفا ، آزادی

(مخصوص ایمانداران به مسیح) خداوند برای هریک از شما فرزندانش رویا و هدفی دارد که میخواهد در زندگی شما انجام دهد . موانع و نبردها

مسیحیت چیست؟

این دوره برای عموم حق جویان (مسیحی و غیر مسیحی ) است ، تا بداند که :۱- خدا کیست و‌در طول تاریخ چه کرده است

ازدواج موفق مسیحی

اهمیت ازدواج برای خداوند آنقدر زیاد هست که خود خداوند اولین ازدواج را در باغ عدن بین آدم و حوا انجام داد و سرپرستی آنرا

جنگ روحانی

 ( پیشنیاز دارد ؛ شفاآزادی )   به دست آوردن پیروزی و رسیدن به یک زندگی سالم و‌موفق احتیاج است که موانع درون و جنگ بیرون