کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

کلیسای حضوری

2023 November 30

جلسات حضوری ما هر شنبه   ساعت ۱۱ صبح به وقت اروپای مرکزی در‌محل کلیسا به آدرس Kiosk 6, 5802 NP Venray برگزار میگردد .

 

لطفا جهت شرکت در جلسات حضوری حداقل پانزده دقیقه قبل از شروع جلسه در محل کلیسا حاضر شوید .

آخرین رویداد پیش رو