کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

تماس با ما

2023 November 30

با ما در ارتباط باشید

تلفن های تماس

تلفن شبان کلیسا : 0031684777917
تلفن روابط عمومی : 0031628528955

Kiosk 6, 5802 NP Venray

info@iraniantaranom.com