کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

تقویم کلیسا

2023 November 30
روزجلسه نحوه برگذاریساعت اروپاساعت ترکیهساعت ایران 
دوشنبهمسیحیت چیست – شاگردی – شفا و آزادی ZOOM19:3020:3021:00
سه شنبهحریم ها و مرزهاZOOM19:3020:3021:00
چهارشنبهجلسه دعاZOOM19:0020:0020:30
پنجشنبهجنگ روحانیZOOM19:3020:3021:00
شنبهکلیسای حضوری فنرای
(شنبه های اول و سوم )
حضوری
Live instagram
12:3013:3014:00
شنبهکلیسای حضوری اوترخت
(شنبه های دوم و چهارم )
حضوری
Live instagram
12:3013:3014:00